Piaskowiec

Piaskowiec

Piaskowiec ? zwięzła, zwykle drobnoziarnista skała osadowa. Wyróżnia się następujące jej typy:

piaskowiec kwarcowy, ponad 80% kwarcu
piaskowiec arkozowy ? odmiana bogata w skalenie, zazwyczaj szara, różowa lub czerwonawa
piaskowiec szarogłazowy ? odmiana bogata w okruchy skał magmowych. Barwa ciemna, szarozielona do niemal czarnej

Znajduje zastosowanie jako surowiec w produkcji płyt okładzinowych, materiałów izolacyjnych i ściernych. Jest też wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, szklarskim, hutniczym, jako tłuczeń drogowy(piaskowiec szarogłazowy), a także jako dekoracja.

Piaskowiec powstaje w wyniku lityfikacji (cementacji) piasku pochodzącego z wietrzenia skał za pomocą spoiwa. Budowa od drobno- do gruboziarnistej, ziarna wielkości 0,1?2 mm. Barwa od od białej i szarej, poprzez żółtą i jasnobrązową po zieloną, czerwoną, brunatną i czarną.

 

W skład piaskowca wchodzą jako szkielet ziarnowy kwarc, ortoklaz, mikroklin, plagioklazy, muskowit, biotyt, minerały ciężkie (magnetyt, ilmenit, cyrkon, granat, turmaliny i monacyt), glaukonit, okruchy skał, szczątki organiczne. Spoiwo może być kwarcowe, ilaste, żelaziste lub kalcytowe.

W Polsce piaskowiec występuje w następujących miejscach:

piaskowiec kwarcowy: Mechowo, Kaszuby, Pasmo Łysogórskie, Ciosowa, Tumlin, Złotoryja, Lwówek Śląski, Góry Stołowe, Górnośląskie Zagłębie Węglowe, Karpaty oraz Roztocze
piaskowiec arkozowy: Kwaczała, Małopolska
piaskowiec szarogłazowy: Bardo, Góry Świętokrzyskie

X